Rekenmeester - Jobs in Pretoria East - 91570

Karin Marx Consulting Recruitment Services
Job Summary
  • Skills N/A
  • Job Type
    FULL TIME
  • Salary
    As per Industry
  • Telecommuting
    N/AJob Description

Karin Marx Consulting Recruitment Services Firma in New Muckleneuk vereis die volgende: Pastel boekhouding van n aantal eiendoms beleggings maatskappyeExcel maandelikse verslaggewing aan direksie. Huur invordering / fakturering. Bank hantering en rekonsiliasies / kontanvloei bestuur. BTW opgawes. Lone en tersaaklike maandelikse opgawes. Voorlopige belasting. Rekening administrasie van krediteure. Versekering aangeleenthede. Diverse administratiewe take vir direkteurB Com of ekwivalente rekeningkundige kwalifikasieTen minste 5 jaar ondervinding in n rekeningkundige omgewing of voltooide klerkskappersoon. Engels en Afrikaans taak magtigNetjies en afgerond.Skoon kediet rekord .Eerlik.Ouderdoms groep 30-50Voorkeur sal verleen word aan persoon sonder kinders of persoon wie se kinders reeds selfstandig is.Stuur asb CV + foto in MS Word formaat na: kmc1@telkomsa.net
Login & Apply